Warberg-stjerne Trustpilot

Fedttransplantation

Dokumenter

Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. Der er meget information, som efterfølgende kan være svært at huske på. Det er en rigtig god idé at have gennemlæst vores informationsmateriale inden du møder op til forundersøgelsen, medbring gerne en liste med spørgsmål du har til forløbet.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen.

Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om operationen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Forberedelsen før operationen er vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal så vidt muligt ligge på BMI 25. Du skal stoppe med at ryge minimum 4 uger før din operation, da det er en af de største faktorer til komplikationer, såsom infektion og dødt væv. Efter operationen, skal du tidligst begynde 4 uger efter, da huden skal nå at hele.

Du skal være opmærksom på, at forskellige typer medicin kan komplicere operationen og kan medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du derfor tale med speciallægen om, hvordan du skal tage din medicin, før, under og efter operationen.

Operationen kan foregå i både lokal og fuld bedøvelse, alt efter hvor meget fedt der skal indsprøjtes.

Skal du opereres under fuld bedøvelse, er det vigtigt at du møder fastende på klinikken. Desuden, må du ikke ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. Faktisk, skal du 6 timer før operationen ophøre med, at spise og drikke. Det skal her pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige læskedrik, fx æbjuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Hvis du skal opereres i fuld narkose, bliver du tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen.

Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesilæge venter dig.

Operationen vil typisk tage omkring 2 timer. Operationen vil kun efterlade meget få og små ar, på de områder der bliver fedtsuget på. Der hvor fedtet skal sprøjtes ind, vil hullerne ikke forblive synlige. Under operationen, vil fedtsugningen foregår med en tynd kanyle, der suger fedtet ud gennem flere små huller i huden. Jo flere huller, der bliver lavet ved fedtsugningen jo jævnere og pænere bliver resultatet.

Du vil efterfølgende blive påført en stram bandage, hvor de små huller har været. Du skal gå med bandagen i 4 uger, så du får det bedste resultat efter behandlingen.

Hvad er følgevirkningerne forbundet med operationen?

Den mest almindelige følgevirkning, efter en fedtsugning, er at huden bliver ujævn. Særligt hos personer med løsere hud, grundet alder, vægttab, eller graviditet, vil dette være tilfældet. Dette kan dog fjernes med mindre korrektioner.

Operationen kommer til at efterlade ar, som vil være røde og i nogle tilfælde, kan være hævede. Arret bliver ofte pænt, men meget få vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Her kan det være nødvendigt, at behandle arret med binyrebarkhormon gentagende gange.

Der vil stort set altid være usikkerhed om, hvor meget af det indsprøjtede fedt, der vil overleve og reducere rynkerne. Det man regner med er, at der hvor man indsprøjter fedtet, vil en lille del af det forsvinde. Dette vil der blive kompenseret for under operationen.

Hvilke risici er forbundet med operationen?

Hos omkring 1% af vores patienter, vil der være blødning i timerne efter operationen. Dette vil medføre en ny operation, oftest i fuld bedøvelse. Det kan være en af årsagerne til, at forlænge den tid du er indlagt, med en ekstra dag.

En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotika behandling. Du bør selv holde øje med om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse, med tiltagende smerter og feber.

Hvad sker der lige efter operationen?

Efter operationen bliver du fulgt til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue. Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Du vil få smertestillende medicin med hjem, sammen med en anvisning for hvordan tabletterne skal tages.

Den tråd huden er syet sammen med vil forsvinde af sig selv. Du vil modtage et tilbud på kontrol efter 12-14 dage, hvor vi undersøger om alt er som det skal være.

Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen, eller kan bookes online. Sygemelding fra arbejde afhænger af om du har et aktivt eller stillende job. Spørg til forundersøgelsen.

Er der noget jeg skal undgå efter operationen?

Du skal du lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet der fremkalder smerten. Du kan allerede dagen efter operationen gå små ture, men mere intens motion, såsom løb og cykling, skal du vente 2-3 uger med. Mere krævende sportsaktiviteter, såsom styrketræning, skal du vente med til 6-8 uger efter operationen.

Du vurderer selv, hvornår du kan køre bil igen. Det kræver at du kan reagere optimalt i enhver situation. Så længe du har smerter, er det derfor ikke tilrådeligt at køre bil.

Opdateret 26.04.2022 version 2.0