Warberg-stjerne Trustpilot

Beauty behandlinger

BEHANDLING MED
NATURLIGE RESULTATER

Hos Warberg Klinikken har vi et bredt udvalg af kosmetiske behandlinger. Behandligerne foretages at vores speciallæge i plastikkirurgi og kosmetiske sygeplejersker som har de relvante kurser og uddanelser inden for området. Vi holder os altid opdateret på det nyeste inden for kosmetiske behandlinger og du er derfor i trygge hænder. Vi bestræber os på at opnå naturlige resultater der fremhæver det smukkeste i dig. Da vi også tilbyder plastikkirurgi kan vi vejlede dig i hvornår du bør vælge en operation som løsning.

Om vores
skønhedslinik

På vores skønhedsklinik får du professionelle skønhedsbehandlinger i højeste kvalitet. Vi har fokus på at skabe naturlige resultater på vores skønhedsklinik, og giver dig altid en professionel og personlig vejledning. Vi lægger stor vægt på at du får en personlig vejledning uanset hvilken behandling du ønsker.

Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og sikkerhed, hvilket betyder at vi kun har dygtige, professionelle behandlere ansat på vores klinik. Du vil altid komme til forundersøgelse 48 timer før en given behandling. Du er sikret den samme professionelle behandler hver gang. Det betyder at du kan føle dig tryg i dine behandlingsforløb.

 • Naturlige resultater

 

 • Behandlinger der bemærkes, men ikke ses

 

 • God vejledning

 

 • Professionelt resultat

 

 • Fremhæver din naturlige skønhed

 

 • Altid i sikre hænder

Vigtig information om
vores plastikkirurgisk klinik

På Warberg Klinikken, sørger vi for professionelle behandlinger, til rimelige priser, så alle kan være med. Lad os hjælpe dig med at komme dine rynker til livs. Vi guider dig fra start til slut, derfor kan vi også garantere dig et godt resultat hver gang. Behandlinger af rynker og behandlinger for mere fylde i ansigtet, er kommet for at blive, da behandlingerne er effektive og optimerer dit udseende hurtigt.

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen.

Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om operationen er gældende.

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Herefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen.


Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Efter operationen bliver du transporteret af vores plastikkirurg og sygeplejerske til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue.


Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Warberg Loyalty

Herunder kan du læse vilkårene for vores kundeklub, hvor du får fordelagtige rabatter på Botox og filler.

Abonnement i Warberg Klinikken

Nedenfor ser anføres Warberg Klinikkens priser, vilkår og abonnementsbetingelser:

§ 1

Generelt

Alle sundhedsfaglige regler skal overholdes, og der skal blandt andet altid foretages forundersøgelse, før et abonnement kan tilkøbes, ligesom medlemmet accepterer journalføring af alle behandlinger.

Medlemmet accepterer, at Warberg klinikken opbevarer personoplysninger om medlemmet til brug for medlemskabet, og at disse opbevares i mindst 5 år efter abonnementet udløb. Oplysningerne kan kun benyttes til det formål, hvortil de er indsamlet, det vil sige for at sikre sundhedsfaglige krav til journalisering og standarder samt for gennemførelsen af abonnementet, herunder at komme i kontakt med medlemmet, sørge for betaling og sikre aftaler mv. med medlemmet.

Medlemmet er ansvarligt for at Warberg klinikken altid har opdaterede og korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Tilmelding foregår ved personligt fremmøde hos i Warberg klinikken og kan ikke foretages online.

Det er et krav at medlemmet er fyldt 18 år.

Abonnementet er strengt personlig og kan ikke overdrages til andre.

Ved oprettelsen af medlemskabet accepterer medlemmet nærværende medlemsbetingelser.

§ 2

Priser og betaling

Oprettelse af medlemsskab engangsbeløb kr. 799.

Månedlig abonnementsgebyr kr. 125.

Betaling: abonnementet skal trækkes via vores abonnement betalingsløsning.

Warberg klinikken gør opmærksom på at abonnementet er uopsigeligt i den første periode, jf. nærmere herom under § 4.

§ 3

Prisregulering

Warberg klinikken forbeholder os ret til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for medlemskab. Ændringerne kan forekomme i nedenstående situationer:

 • Bortfald af eventuelle rabataftaler, tilknyttet medlemskabet
 • Klinikken foretager større investeringer for at forbedre din oplevelse som patient, det kan blandt andet være i nyt udstyr, mere personale, opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere klinikker.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. øgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.
 • Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Warberg klinikkens forøgede omkostninger.

Ændringer i Warberg Klinikkens medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

 • Det er nødvendigt for at sikre at Warberg Klinikken overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.
 • Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i klinikken og på vores hjemmeside samt i nogle tilfælde på instagram.
 • Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 30 dage før ændringerne træder i kraft pr. e-mail, ved opslag i klinikken og på vores hjemmeside. Vær opmærksom på bindingsperioden i § 4 og på opsigelsesvarslet i § 5 såfremt du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet med de nye væsentlige ændringer.

§ 4

Bindingsperiode

Abonnementet er uopsigeligt i de første 5 mdr. efter indmeldelsen. Herefter 1 måneds opsigelse.

Abonnementet kan dog stilles i bero såfremt behandling med ovenstående af lægelige eller rimelige personlige grunde er umulig. Abonnementet kan i sådanne tilfælde sættes i bero i op til 24 mdr.

Som grunde for at sætte abonnementet i bero kan nævnes:  graviditet, sygdom, udlandsophold mv.

§ 5

Opsigelse

Du kan til enhver tid efter udløbet af de første 5 måneder opsige dit medlemskab af Warberg klinikkens loyalty klub med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned.

Husk ved opsigelsen at oplyse os om dit fornavn, efternavn og fødselsdato samt evt. medlemsnummer.

Opsigelse skal ske skriftlig og sendes til e-mailadressen:  info@warbergklinikken.dk

Warberg klinikken forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.

§ 6

Lovvalg og værneting

Alle behandlinger og køb er underlagt dansk ret.

Eventuelle uenigheder som ikke kan afgøres i mindelighed afgøres ved de danske domstole med Københavns byret som værneting.

Kosmetiske behandlinger er omfattet af Patientforsikringens dækningsområde og der skal derfor tegnes forsikring for alle private forsikringer. Behandlingerne er omfattet af klage og erstatningsloven.

Book en forundersøgelse online

Vælg den type kunde, som bookingen drejer sig om.