Warberg-stjerne Trustpilot

Kinder

Dokumenter

Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser, og medbringe dem ved forundersøgelsen. Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Forundersøgelsen

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen.

Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om behandlingen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen

Forberedelsen før operationen er vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal så vidt muligt ligge på BMI 25. Du skal stoppe med at ryge minimum 4 uger før din operation, da det er en af de største faktorer til komplikationer, såsom infektion og dødt væv. Efter operationen, skal du tidligst begynde 4 uger efter, da huden skal nå at hele.

Du skal være opmærksom på, at forskellige typer medicin kan komplicere operationen og kan medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du derfor tale med speciallægen om, hvordan du skal tage din medicin, før, under og efter operationen.

Den operation foretages som udgangspunkt altid i lokalbedøvelse. Der er derfor ingen fasteregler. Hvis du modtager smertestillende og beroligende inden operationen skal du være opmærksom på at du ikke må køre bil bagefter.

Under operationen

Under operationen tildannes et smilehul på hver kind, gennem et lille snit i slimhinden fra munden. Der sættes 2 tråde for at holde smilehullet på plads. Indgrebet varer ca 45 minutter og bagefter tilbydes du noget koldt at drikke. Man er oftest klar til at gå hjem, inden for en halv time.

Efter operationen

Det er vigtigt at holde sig i ro derhjemme de næste dage. Man skal undgå at have hovedet nedad og undgå varme fødeemner og drikke. Det er godt, hvis du kan sove højt med hovedet, gerne 45 grader. Det er godt at køle det nyopererede område med is(klumper) og iskolde drikke. Herved mindske hævelse. Stingene SKAL ikke fjernes, men hvis de generer kan de fjernes efter ca 7 dage.

Kontrol hos kirurgen efter 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at resultatet kan varierer fra patient til patient afhængig af genetiske forhold, vævsforhold, ydre forhold, levevis, specielt rygning etc.

Ubehag

Der kan være en smule ubehag, ved anlæggelsen af lokalbedøvelsen, men det varer typisk få sekunder. Herefter er der smerte i varierende grad. Vi anbefaler at tage pinex de første par dage.

Risici

Ved et hvert kirurgisk indgreb er der en lille risiko for infektion og/eller blødning. Risikoen er ca 1% – 1 ud af 100, ved indgreb af denne type.

Skulle det opstå, skal du kontakte os hurtigst muligt, og vi vil forestå den nødvendige behandling, samt sikre os, at du alligevel får et flot resultat.

Holdbarhed

Smilehullerne er permanente.

Opdateret d. 02.05.2022 version 2.0

Book en forundersøgelse online

Vælg den type kunde, som bookingen drejer sig om.