Warberg-stjerne Trustpilot

Fedtsugning/transplantation

Dokumenter

Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser, og medbringe dem ved forundersøgelsen.

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen.

Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om behandlingen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Forberedelsen før operationen er vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal så vidt muligt ligge på BMI 25. Du skal stoppe med at ryge minimum 4 uger før din operation, da det er en af de største faktorer til komplikationer, såsom infektion og dødt væv. Efter operationen, skal du tidligst begynde 4 uger efter, da huden skal nå at hele.

Du skal være opmærksom på, at forskellige typer medicin kan komplicere operationen og kan medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du derfor tale med speciallægen om, hvordan du skal tage din medicin, før, under og efter operationen.

Skal du opereres under fuld bedøvelse, er det vigtigt at du møder fastende på klinikken. Desuden, må du ikke ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. Faktisk, skal du 6 timer før operationen ophøre med, at spise og drikke. Det skal her pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige læskedrik, fx æblejuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Herefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen.

Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

En fedtsugning tager oftest mellem 1 til 3 timer, meget afhængigt af hvor stort et område der skal behandles. Behandlingen starter ved, at plastikkirurgen indsprøjter en større mængde vand, blandet med lokalbedøvelse og adrenalin, så du ikke mærker smerter undervejs.

Fedtsugningen foregår med en tynd kanyle, der suger fedtet ud gennem flere små huller i huden. Jo flere huller der bliver lavet ved fedtsugningen, jo jævnere og pænere bliver resultatet. Sundhedsstyrelsens regler siger, at der maksimalt må suges 4 liter fedt, men denne grænse bliver sjældent nået, hos personer med en normal vægt. Der vil oftest blive anvendt lokalbedøvelse, hvis du skal have behandlet et eller to områder

De små huller vil, efter operationens afslutning, blive syet sammen med tråd, der skal fjernes på et senere tidspunkt. Du vil blive påført en stram bandage, som du skal gå med i en uge. Du må efterfølgende tage den af og på, samt gå i bad. Herefter vil du skulle gå med bandagen i 4 uger, så du får det bedste resultat efter behandlingen.

Hvad er følgevirkningerne forbundet med operationen?

Føleforstyrrelser:

I de første måneder efter operationen er det normalt at opleve forskelligeføleforstyrrelser i form af stikken, prikken og jag. Dette forsvinder og du får normal følesansefter 3-6 måneder.

Blødning:

Det er normalt at du i dagene efter operationen kan udvikle blå mærker, men en operations krævende blødning er derimod sjælden.

Infektion: 

Der kan, sjældent, opstå en overfladisk sår infektion som er kendetegnet ved rødme af huden, typisk omkring de 3 kanylehuller. En sådan overfladisk infektion behandleseffektivt med antibiotika. Du skal naturligvis kontakte os, såfremt du har mistanke om infektion.

Ar:

Arrene er umodne (røde til blålige) i op til 12 måneder efter operationen, hvorefter de bleger af. En sjælden komplikation (under 1%) er en hyper reaktivt arvævsdannelse som giver et tykt og uskønt ar. Dette kaldes keloid og tilstanden kan behandles med entensilikoneplaster eller indsprøjtning af et medikament kaldet Kenalog. Det er vigtigt at du informerer os om, hvis du tidligere i livet, har oplevet uskøn ardannelse i huden over fedtsugningen. Det er individuelt, hvor godt huden, trækker sig sammen efter en fedtsugning. Sammentrækningen provokeres af selve fedtsugningen, men faktorer som mangelfuld brug af kompressionsforbindingen, alder, rygning, mængden af suget fedt, påvirker hudens evne til at trække sig sammen henover. Vi kan derfor ikke udstede nogen garanti for at huden trækker sig helt sammen henover fedtsugningen.

Sol:

Beskyt arret mod sollys vha. solcreme faktor 30 eller derover, særligt i det første år.

Hvilke risici er forbundet med operationen?

Hos omkring 0,5-1% af patienter, kan der opstå blødning i timerne efter operationen. Dette kan i meget sjældne tilfælde medføre en ny operation.

En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotika behandling. Du bør selv holde øje med om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse, med tiltagende smerter og feber.

Hvad sker der lige efter operationen?

Efter operationen bliver du transporteret til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue. Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Allerede under indlæggelsen vil du komme op og gå, da det vil begrænse risikoen for blodpropper i benene. Morgenen efter vil du blive udskrevet. Du vil få smertestillende medicin med hjem, sammen med en anvisning for hvordan tabletterne skal tages.
Den tråd huden er syet sammen med vil forsvinde af sig selv. Du vil modtage et tilbud på kontrol efter 12-14 dage, hvor vi undersøger om alt er som det skal være.

Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen, eller ved et senere opkald. Det er almindeligt at være sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, mens det i særlige tilfælde, f.eks. ved fysisk krævende arbejde, kan være op til 3 uger.

Er der noget jeg skal undgå efter behandlingen?

Du skal du lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet der fremkalder smerten. Du kan allerede dagen efter operationen gå små ture, men mere intens motion, såsom løb og cykling, skal du vente 2-3 uger med. Mere krævende sportsaktiviteter, såsom styrketræning, skal du vente med til 6-8 uger efter operationen.

Du vurderer selv, hvornår du kan køre bil igen. Det kræver at du kan reagere optimalt i enhver situation. Så længe du har smerter, er det derfor ikke tilrådeligt at køre bil.

Du skal anvende kropsbandagen den første uge efter operationen. Derefter kan du brusebade dagligt. Her kan du med fordel anvende Micropore plaster, som du får udleveret af klinikken. Det anbefales at anvende dem på arret i de første 3 måneder. Plasteret er til for at give pænere ar og beskytte mod solen. Efter du er færdig med at bruge dit plaster, skal du smøre solcreme faktor 15 på arret, når det er udsat for sol. Du skal undgå at bade i pools og havvand i op til 4 uger efter operationen.

opdateret 02.05.2022 version 2.0

Book en forundersøgelse online

Vælg den type kunde, som bookingen drejer sig om.