Warberg-stjerne Trustpilot

Hudreduktion på lår

Dokumenter

Spørgsmål & svar

Introduktion

En lårplastik er en kirurgisk procedure, der udføres for at forbedre udseendet og kontureringen af lårene. Der er flere grunde til, at nogle mennesker vælger at få en lårplastik: overskydende hud og fedt, kropskonturering, aldersrelaterede ændringer eller for øget selvtillid.

Sammen med kirurgen gennemgår du dine ønsker til indgrebet, og herefter vil du undersøges for at finde ud af, hvilken behandling, der vil give det bedste resultat.

Hvad sker der under operationen?

En lårplastik tager ca. 1 time, afhængigt af om der skal foretages fedtsugning i forbindelse med operationen. Ved operationen fjernes den overskydende hud med underliggende fedt på indersiden af lårene. Derefter trækkes huden sammen og syes i tre lag, og der anbringes eventuelt to små dræn (plastikslanger), som fjerner overskydende væske fra såret.

Tiden lige efter operationen

Hvis der er anlagt dræn, vil disse blive fjernet, før du tager hjem. Efter ca. 3 uger vil du se og føle dig bedre tilpas. Du vil kunne se det endelige resultat efter 3-6 måneder, hvor der i nogle tilfælde kan gå op til 1 år.

Smerter

Du skal forvente at opleve smerter i dagene efter operationen. Dette kan behandles med smertestillende medicin.

Kontrol, trådfjernelse og plaster

Den tråd, huden er syet sammen med, vil forsvinde af sig selv. Du vil modtage et tilbud på kontrol efter 12-14 dage, hvor vi undersøger, om alt er, som det skal være. Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen eller ved et senere opkald. Det anbefales, at du benytter Micropore plaster på arrene i de tre første måneder.

Kompression og bandager

Du får en stram bandage på benene, som skal hjælpe til at støtte vævet efter operationen.

Fysisk aktivitet

Du skal lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet, der fremkalder smerten.

Sport

Du kan allerede dagen efter operationen gå små ture, men mere intens motion, såsom løb og cykling, skal du vente 2-3 uger med. Mere krævende sportsaktiviteter, såsom styrketræning, skal du vente med til 6-8 uger efter operationen.

Pool/havbad

Du skal undgå at bade i pools og havvand i op til 4 uger efter operationen.

Sovestilling

Der er ikke nogen restriktioner angående søvn, men for at mindske hævelse anbefales det, at du hæver benene.

Bilkørsel

Du vurderer selv, hvornår du kan køre bil igen. Det kræver, at du kan reagere optimalt i enhver situation. Så længe du har smerter, er det derfor ikke tilrådeligt at køre bil.

Sol

Efter du er færdig med at bruge dit plaster, skal du påføre solcreme faktor 15+ på arret, når det er udsat for sol.

Arbejde

Det er almindeligt at være sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, mens det i særlige tilfælde, f.eks. ved fysisk krævende arbejde, kan være op til 3 uger.

Bad

Allerede dagen efter operationen kan du tage brusebad. Her kan du med fordel anvende Micropore plaster, som du får udleveret af klinikken.

Føleforstyrrelser

Når du bliver opereret, vil der ske en påvirkning af følesansen. I månederne efter operationen kan der forekomme føleforstyrrelser, såsom prikken og stikken, i arrene. Dette vil forsvinde i takt med gendannelsen af følesansen. Der kan dog være små områder med permanent tab af følesans.

Blødning

Hos omkring 1% af vores patienter vil der være blødning i timerne efter operationen. Dette vil medføre en ny operation, oftest i fuld bedøvelse. Det kan være en af årsagerne til at forlænge den tid, du er indlagt, med en ekstra dag.

Infektion

En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotika behandling. Du bør selv holde øje med, om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse med tiltagende smerter og feber. 

Ar

Operationen kommer til at efterlade ar, som vil være røde og i nogle tilfælde kan være hævede. Arret bliver ofte pænt, men meget få vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Her kan det være nødvendigt at behandle arret med binyrebarkhormon gentagende gange. Det ses oftest, at der går et til to år, før arret har fået sit endelige udseende.

Hævelse

Der kan i sjældne tilfælde opstå hævelse i benene, som i endnu færre tilfælde bliver permanente (lymfødem).

Andre risici

Andre risici forbundet med operationen er; serom (serøst væskeophobning) og vævsdød.

Opdateret 29.08.2023 version 3.0

Book en forundersøgelse online

Vælg den type kunde, som bookingen drejer sig om.