Warberg-stjerne Trustpilot

Generelle forholdsregler ved kirurgi

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Hvis man er sund og rask, normalvægtig og ikke–ryger, har man det bedste udgangspunkt før en operation og vil have mindst risiko for at udvikle en komplikation. Hvis du ryger er det derfor vigtigt at du stopper med at ryge 4 uger før og indtil 4 uger efter operationen.
Er du overvægtig bør du tilstræbe et vægttab, så dit BMI er tæt på 25. Undgå gerne alkohol en uge før operationen. Forskellige former for medicin og naturpræparater påvirker blødningstendensen, hvorfor du i samråd med kirurgen skal pausere visse behandlinger inden en operation.

Hvis du i dagene op til operationen føler dig syg eller har tegn på infektion, skal du kontakte klinikken.

Hvad skal jeg være opmærksom på operationsdagen?

Hvis din operation skal foretages i fuld bedøvelse, er det vigtigt at du er fastende i 6 timer før operationen, du må dog godt drikke et enkelt glas saft eller vand op til 2 timer før operationen, men ingen mælkeprodukter.
Skal du opereres i lokal bedøvelseer det derimod vigtigt at have spist og drukket som man plejer. Når du ankommer til klinikken, får du anvist din seng af sygeplejersken. Du har en samtale med kirurgen, så evt.

spørgsmål til forløbet kan afklares, derefter laves optegninger på huden og der tages fotos til din journal. Herefter møder du anæstesi (bedøve) lægen, som informerer dig om bedøvelsen og giver dig smertestillende medicin. Du er nu klar til operation.

Hvad skal jeg være opmærksom på efter operationen?

Hvis du er opereret i fuld bedøvelse vil du altid ligge til opvågning på klinikken, hvor en sygeplejerske vil holde godt øje med dig indtil du er vågnet helt op. Er det aftalt at du skal hjem samme dag, som du er opereret, er det vigtigt, at du ikke er alene i det første døgn.
Du skal derfor have aftalt at en pårørende kan hente dig på klinikken og være sammen med dig til dagen efter.

Er der aftalt indlæggelse natten over, vil du typisk blive udskrevet næste morgen. Hvis din operation er foretaget i lokal bedøvelse, vil de fleste kunne forlade klinikken umiddelbart efter operationen.

I enkelte tilfælde ligger man kortvarigt på en sengestue før man er klar til at gå hjem. Afhængigt af hvilket indgreb du har fået foretaget, vil der være specifikke anbefalinger til hvordan du bør forholde dig i dagene efter operationen.
Læs informationsmaterialet for den operation du skal have foretaget grundigt.

Det du SKAL vide om et kirurgisk indgreb

Generelle bivirkninger og risici i forbindelse med kirurgi

Narkoserelaterede risici og bivirkninger: Moderne bedøvelse er meget sikker, og komplikationerne er meget sjældne. De fleste kommer sig hurtigt efter bedøvelsen. Nogle får bivirkninger som fx. træthed, svimmelhed, ondt i halsen, hovedpine, kvalme eller opkastning. De fleste bivirkninger kan behandles med medicin. Andre komplikationer kan afhænge af dit helbred, operationstypen og valget af bedøvelse. Hvis der er nogle specielle risikofaktorer for dig, bliver det drøftet inden bedøvelsen.

Smerter: Smerterne efter en operation afhænger af operationens omfang og type. Det første døgn er som regel ikke forbundet med stærke smerter, da du har lokalbedøvelse i det opererede felt. Smerterne tager ofte til i løbet af de første 2-4 dage og det er vigtigt, at man tager den ordinerede smertestillende medicin. Herefter aftager de langsomt typisk sammen med at hævelsen også lægger sig. Du får en smerteplan med hjem som instruerer dig i hvilken og hvor meget smertestillende medicin du skal tage. Vi giver medicin med til de første par dage og der bliver udstedt elektronisk recept, som kan benyttes på alle apoteker.

Føleforstyrrelser: Det er normalt at opleve forbigående føleforstyrrelser i det behandlede område. Disse kan variere fra følelsesløshed til såkaldt hyperæstesi, hvor blid berøring kan opleves ubehageligt. Følesansen bliver oftest normal inden for det det første år

Blå mærker: Det er normalt at du i dagene efter operationen kan udvikle blå mærker. Blodet, der er årsag til de blå mærker, kan også trække ud i det omkringliggende væv uden for det behandlede område, typisk nedenfor. De blå mærker forsvinder over de første uger.

Hævelse: Der opstår hævelse i det opererede område i varierende grad alt efter operationstype. Hævelsen vil aftage over tid. Typisk langsomt i løbet af de første par uger og derefter hurtigere og hurtigere. Hævelse i operationsfeltet kan ses op til 3-6 måneder efter.

Infektion: Ved enhver kirurgisk indgreb, er der en risiko for, at der kan opstå en infektion i såret efter operationen. Risikoen for infektion stiger betragteligt hvis du ryger. Hvis nødvendigt, opstartes der antibiotisk behandling. Der kan også opstå bylder. Bylder er en afgrænset ansamling af infektion, som består af pus. Her vil behandlingen typisk være at dræne bylden og lade den hele langsomt op.

Blødning: Hos omkring 1 % af alle patienter optræder der blødning i timerne efter operationen, dette kan nødvendiggøre en operation i fuld bedøvelse.

Nerveskader: Nerveskader med lammelse af enkelte muskler forekommer yderst sjældent, men kan være permanent.

Ar: Arrets længde og bredde afhænger af indgrebet. Arrene er umodne (røde) op til de første 12 måneder efter operationen, hvorefter de bleger af. En sjælden komplikation (under 1 %) er en overreaktivt arvævsdannelse som giver et tykt og uskønt ar.

Tryksår og lejringsgener: Der kan ved længerevarende kirurgi være en risiko for at udvikle tryksår og lejringsgener. Disse opstår yderst sjældent og forebygges ved lejringsskifte i løbet af operationen.

Vævsdød: Vævsdød (nekrose) ses meget sjældent. Storrygere og personer med dårligt blodomløb og diabetes eller personer, som er i behandling med prednison eller lignende har særlig høj risiko for vævsdød. Hvis en sådan tilstand skulle opstå, vil det nødvendigt med en korrigerende operation med risiko for uskønne ar.

Hvis du tidligere opereret i området: Er du tidligere opereret i området vil der, grundet arvæv og dermed dårlig blodtilførsel, være risiko for nedsat sårhelig og vævsdød.

Veneblodprop/DVT: Blodpropper er en risiko ved operationer i fuld narkose. Vi forebygger disse efter de gældende retningslinjer.

Tråd komplikationer: De dybe selvopløselige tråde, som underhuden er syet med, kan nogle gange udstødes i arret, og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl, er det bedst, at du kontakter klinikken.

Uens opheling: Vi bestræber på et symmetrisk resultat, da vi ved det vigtigt for det kosmetiske resultat. forværring eller nyopstået asymmetri

Hårtab: Bliver du opereret i et hårbærende område, kan der opstå midlertidig hårtab i det opererede område. Håret vil langsomt komme tilbage igen.

Påvirkning af det omkringliggende væv: når man bliver opereret i ét område kan der forekomme ændringer i de omkringliggende områder, dette er ofte af kosmetisk positiv karakter. Men det er vigtigt at man gør sig klar at kosmetiske indgreb oftest kan påvirke det omkringliggende væv.

Det endelig resultat: Vi lægger stor vægt på, at vi ved forundersøgelse afklarer dine forventninger til det kosmetiske resultat. Kosmetisk kirurgi er et håndværk, hvor vi har til opgave at lave det resultat du ønsker, så præcist som muligt. Når de er sagt er vi afhængige af et godt helingsforløb, samt at patienten overholder vores anvisninger. Så har vi den bedste mulighed for, at forudsige vævets reaktion på behandlingerne og dermed opnå det ønskede kosmetiske resultat. Hvis ikke dette opnås ud fra en rimelighedsvurdering, vil vi oftest tilbyde en korrigerende operation, hvis dette er teknisk muligt.

Udover denne generelle information om kirurgiske indgreb, skal du også læse informationsmaterialet for den operation du skal have foretaget grundigt. Så er du bedst mulig forberedt.

Læse mere om vores kirurgiske tilbud her

Opdateret 22.04.2022 version 2.0

Book en forundersøgelse online

Vælg den type kunde, som bookingen drejer sig om.