Warberg-stjerne Trustpilot

Hybrid bryster

Dokumenter

Artikler

Her vil der ligge nyttige artikler og links

Indlæg

Her vil der ligge indlæg fra os

Spørgsmål & svar

Her vil du finde Spørgsmål & svar

Hybrid Bryster 

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Brystforstørrende operation med implantater og fedtinjektion. 

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser, og medbringe dem ved forundersøgelsen. Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen. 

Der er forskellige årsager til at kvinder ønsker at få foretaget en brystforstørrende operation. Nogle ønsker mere fylde end den nuværende bryststørrelse, andre ønsker genskabt formen efter graviditet og amning. Vi har mange års erfaring med brystforstørrende operationer og anvender både dråbeformede og runde implantater, alt afhængigt af patientens ønske til form og udseendet af patientens bryst. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at foretage et brystløft samtidig eller efter en BFO. Vores mål er at skabe et naturligt og harmonisk udseende, med mindst mulig risiko for komplikationer. Vi benytter implantater af højeste kvalitet og giver tryghedsgaranti i form af 5 års gratis kapselforsikring. Kontroller efter operation er naturligvis uden ekstra omkostninger. Læs venligst vores generelle forholdsregler ved plastikkirurgiske operationer grundigt.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Ved forundersøgelsen sikrer lægen sig også, at du helbredsmæssigt er klar til operation. Der er enkelte specifikke sygdomme og medicinske behandlinger, som øger risikoen ved kirurgi, hvorfor vi må afstå fra at operere. Overvægt og rygning er blandt de to største risikofaktorer ved kosmetisk kirurgi. Det anbefales, at dit BMI er under 27 og må maksimalt være 30, du kan udregne dit BMI her. Du skal stoppe med rygning fra rygning 4 uger før operationen indtil fire uger efter operationen. Hvis der er behov for supplerende undersøgelse fx blodprøver, hjertekardiogram (EKG) osv aftales dette. Får du medicin aftaler du i samråd med kirurgen om der skal ændres eller pauseres i din behandling. Vi anbefaler at kvinder over 35 år får foretaget en mammografi inden operationen. Sammen med kirurgen gennemgår du dine ønsker til størrelse og facon. 

Du har mulighed for at prøve forskellige implantater, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige størrelse. Kirurgen måler højden og bredden på dit bryst og ud fra disse mål findes det optimale implantat. Vi har stor erfaring med anvendelse af både runde og dråbeformede implantater. I tilfælde af at dit brystvæv er blevet slapt og hængende vil man ofte få det bedste resultat, hvis man anvender et dråbeformet implantat. Hvis dine bryster som udgangspunkt er meget asymmetriske kan der efter en BFO fortsat godt være en lille forskel på de to sider. Brystimplantater kan placeres over eller under brystmusklen. Langt de fleste implantater placeres under brystmusklen, da det ofte giver det pæneste resultat, derudover vil brystvævet bedre kunne undersøges ved mammografi, hvis implantaterne er placeret under brystmusklen. Implantaterne anlægges via snit i brystvorten eller i brystfolden. Arret i brystvorten kan være mere skjult end i folden, men følesansen i og omkring brystvorten bliver mere påvirket ved snit i brystvorten. De dråbeformede implantater anlægges altid via snit i brystfolden. Det kosmetiske resultat kan ændre sig med tiden og påvirkes af graviditeter, amning, vægtøgning og vægttab.

Derudover taler i også om hvor du skal fedtsuges på kroppen og hvor meget transplanteret fedt der er mulighed for at lægge i brystet. 

Du får en betænkningstid på mindst 1 uge efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om behandlingen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Forberedelsen før operationen er vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal så vidt muligt ligge med en BMI under 25. Du skal stoppe med at ryge minimum 4 uger før din operation, da det er en af de største faktorer til komplikationer, såsom infektion og dødt væv. Efter operationen, skal du tidligst begynde 4 uger efter, da huden skal nå at hele.

Du skal være opmærksom på, at forskellige typer medicin kan komplicere operationen og kan medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du derfor tale med speciallægen om, hvordan du skal tage din medicin, før, under og efter operationen.

Operation foretages i fuld narkose og derfor er det vigtigt at du møder fastende på klinikken. Desuden, må du ikke ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. Du skal 6 timer før operationen ophøre med at spise og drikke. Det skal her pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige læskedrik, fx æblejuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage. 

Du bliver taget imod af en sygeplejerske hvorefter du har en samtale med kirurgen. Her kan eventuelle spørgsmål til forløbet afklares, derefter laves optegninger på huden og der tages fotos til din journal. Til sidst møder du anæstesi lægen, som informerer dig om bedøvelsen og giver dig smertestillende medicin. Du er nu klar til operationen.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Herefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen.

Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Operationen tager omkring 2 timer. Behandlingen starter ved, at plastikkirurgen indsprøjter en større mængde vand, blandet med lokalbedøvelse og adrenalin, så du ikke mærker smerter undervejs. 

Fedtsugningen foregår med en tynd kanyle, der suger fedtet ud gennem flere små huller i huden. Jo flere huller der bliver lavet ved fedtsugningen, jo jævnere og pænere bliver resultatet.  Du får efterfølgende lagt lokalbedøvelse i huden, hvor snittet lægges og i hulrummet under brystmusklen hvor implantatet ligger. Under operationen får du forebyggende antibiotika, som mindsker risikoen for infektion. Sidst oprenses det sugede fedt, og injiceres det aftalte sted på brysterne.

Du vil blive påført en stram bandage på brysterne og det fedsugede område, som du skal gå med i en uge. Du må efterfølgende tage den af og på, samt gå i bad. Herefter vil du skulle gå med bandagen i 4 uger, så du får det bedste resultat efter behandlingen. 

Hvad sker der lige efter operationen?

Efter operationen bliver du, i din seng, kørt til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue. Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Allerede kort tid efter operationen vil du komme op og gå, da det vil begrænse risikoen for blodpropper i benene. Du vil typisk være klar til udskrivelse 2-4 timer efter operationen. Du vil få smertestillende medicin med hjem, sammen med en anvisning for hvordan tabletterne skal tages.

Du vil få udleveret en tid til kontrol 7-10 dage efter operationen hvor dine tråde skal fjernes og brysterne samt det fedtsugede område tilses.

Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen, eller ved et senere opkald. 

Det er almindeligt at være sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, mens det i særlige tilfælde, f.eks. ved fysisk krævende arbejde, kan være op til 3 uger.

Hvad er følgevirkningerne og ricisi forbundet med operationen?

Der vil stort set altid være usikkerhed om, hvor meget af det indsprøjtede fedt, der vil forblive i brysterne men det estimeres af 70% af den indsprøjtede fedt forbliver i kroppen. Det man regner med er, at der hvor man indsprøjter fedtet, vil en lille del af det forsvinde. Dette vil der blive kompenseret for under operationen. 

Føleforstyrrelser: I de første måneder efter operationen er det normalt at opleve forskellige føleforstyrrelser i form af stikken, prikken og jag. Manglede følelse ses også i de første måneder, men permanente føleforstyrrelser efter 1 år er derimod sjældne, ses hos under 1 % 

Blødning: Det er normalt at du i dagene efter operationen kan udvikle blå mærker, men en operationskrævende blødning er derimod sjælden ( under 1 %). Infektion: Der kan overordnet skelnes mellem to typer infektion, en overfladisk sårinfektion og en dyb infektion. Den overfladiske infektion er kendetegnet ved rødme af huden, typisk omkring arret og behandles effektivt med antibiotika. En dyb infektion er betændelse omkring implantatet, hvilket er meget sjælden (0,5 %) her er det nødvendigt at fjerne implantatet og vente i 3 måneder før man kan ilægge et nyt implantat.

Ar: Arrene er umodne (røde) op til de første 12 måneder efter operationen, hvorefter de bleger af. En sjælden komplikation (under 1 %) er en overaktiv arvævsdannelse som giver et tykt og uskønt ar. Kapseldannelse: Kapseldannelse er fortykkelse af den hinde der ligger omkring implantatet. I takt med at brystimplantaternes kvalitet er forbedret er forekomsten af kapseldannelse faldet til under 5 % i løbet af de første 5 år. Hos os er kapselforsikring inkluderert i prisen. Hvis du udvikler betydende kapseldannelse, udskifter vi derfor implantatet uden ekstra omkostninger for dig. 

Synlige brystimplantater: Særligt hos slanke kvinder med intet eller kun sparsomt brystvæv vil brystimplantaterne være synlige og man kan i sjældne tilfælde se folder (rippling) i brystimplantatet. Rotation/flip: Ved brug af dråbeformede implantater er risikoen for rotation mindre end 1 %. Nogle implantater har desuden risiko for et såkaldt flip. Det betyder at implantatet vender bunden frem. Risikoen for dette er ca 1%.

Væskeophobning (serom): Er en sjælden tilstand, kan ses i forbindelse med voldsom overbelastning af brystmuskulaturen eller ved infektioner andre steder i kroppen. Behandles med antibiotika og i nogle tilfælde udtømning ved kirurgisk indgreb og i værste tilfælde ved at fjerne implantatet. Amning: Evnen til at amme kan blive påvirket af en brystforstørrende operation, særligt hvis man opereres gennem brystvorten. Bristede brystimplantater, levetid af implantater: Implantaternes og silikonens kvalitet er nu så god at bristninger kun sjældent ses i implantaternes første 10 leveår. Jo ældre et implantat er jo større er risikoen for bristning. Hvis et implantat brister kan du ikke nødvendigvis mærke det, enkelte oplever kløe eller en brændende fornemmelse. Vi anbefaler at man efter 15 år kommer til kontrol hos os 1 gang årligt.

Mammografi: Et brystimplantat kan skygge for kirtelvævet, særligt hvis det ligger over brystmusklen. Over 95 % af implantaterne i vores klinik anlægges under brystmusklen, hvorfor man som udgangspunkt godt kan deltage i den normale mammografi screening. Som alternativ til mammografi kan man foretage UL undersøgelse og MR scanning. ACLC: Man er inden for de seneste år blevet opmærksom på en sjælden form for brystimplantat relateret lymfekræft, det er en yderst sjælden tilstand som indtil videre er opgjort til 3 tilfælde pr. 100.000 opererede Vi anbefaler at du læser Sundhedsstyrelsen folder “Risici ved at få indsat brystimplantat”

Løs hud: Det er individuelt, hvor godt huden, trækker sig sammen efter en fedtsugning. Sammentrækningen provokeres af selve fedtsugningen, men faktorer som mangelfuld brug af kompressionsforbindingen, alder, rygning, mængden af suget fedt, påvirker hudens evne til at trække sig sammen henover. Vi kan derfor ikke udstede nogen garanti for at huden trækker sig helt sammen henover fedtsugningen.

Er der noget jeg skal undgå efter behandlingen?

Du skal du lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet der fremkalder smerten. Du kan allerede dagen efter operationen gå små ture, men mere intens motion, såsom løb og cykling, skal du vente 2-3 uger med. Mere krævende sportsaktiviteter, såsom styrketræning, skal du vente med til 6-8 uger efter operationen.

Du vurderer selv, hvornår du kan køre bil igen. Det kræver at du kan reagere optimalt i enhver situation. Så længe du har smerter, er det derfor ikke tilrådeligt at køre bil.

Du skal anvende kropsbandagen døgnet rundt den første uge efter operationen. Derefter kan tage den af når du skal bade. du med fordel anvende Micropore plaster, som du kan købe på apoteket. Det anbefales at anvende dem på arret i de første 3 måneder. Plasteret er til for at give pænere ar og beskytte mod solen. Efter du er færdig med at bruge dit plaster, skal du smøre solcreme faktor 15 på arret, når det er udsat for sol. Du skal undgå at bade i pools og havvand i op til 4 uger efter operationen.

 

Opdateret 16.05.2022 Version 2.0