Warberg-stjerne Trustpilot

Brystforstørrelse med eget fedt

Dokumenter

Artikler

Her vil der ligge nyttige artikler og links

Indlæg

Her vil der ligge indlæg fra os

Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser og medbringe dem ved forundersøgelsen.

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så I i fællesskab kan afgøre hvilken behandling, der vil give dig de bedste resultater.

Du vil blandt andet blive undersøgt for om du er en mulig kandidat til brystforstørrelse med dit eget fedtvæv. Dette indebærer blandt andet at dit bryst skal være egnet og at det er muligt at hente fedt et eller flere steder på din krop. Du vil også blive grundigt informeret om operationen og det efterfølgende forløb. Efter den mundtlige information vil du få udleveret eller tilsendt pris og informationer om indgrebet.

Bemærk, at resultaterne efter et kosmetisk indgreb ikke er vedvarende. Her vil aldringsprocessen, graviditet, rygning og vægtøgning påvirke resultatet på sigt.
Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om operationen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Forberedelsen før operationen er vigtig for at du opnår det bedst mulige resultat.
Det er vigtigt at du stopper med at ryge op til din operation, ca. 4 uger inden, da dette vil mindske din risiko for komplikationer. Du må igen starte med at ryge minimum 4 uger efter. Din vægt skal så vidt muligt ligge på BMI under 25.

Der kan også være mulighed for at nogle typer af medicin kan komplicere indgrebet, derfor er det vigtigt at du til forundersøgelsen oplyser alle former for medicin du tager. Derved kan du snakke med vores kirurg om, hvordan du skal tage din medicin, før, under og efter operationen.

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, er det vigtigt at du møder fastende på klinikken. Desuden, må du ikke ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. Du skal 6 timer før operationen ophøre med at spise og drikke. Det skal pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige læskedrik, fx æblejuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Herefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen. Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden pg du har mulighed for at stille de sidste afklarende spørgsmål. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesilæge venter dig.

Operationen tager normalt omkring 2 timer. Du vil kun få nogle små ar på ca. en halv cm i de områder, hvor der fedtsuges. De små huller i huden, som fedtet sprøjtes ind igennem bliver ikke synlige. Under operationen foretages en normal fedtsugning af de aftalte områder. Derefter oprenses fedtet, så det er egnet til at sprøjte ind i brystet med en fin kanyle. Efter operationen skal du anvende bh og stram bandage i de fedtsugede områder i 4-6 uger.

Hvad er følgevirkningerne forbundet med operationen?

Operationen vil efterlade små ar i de fedtsugede områder. Disse vil i starten være røde og kan være hævede. Hos de fleste patienter bliver arrene pæne, men nogle få procent vil udvikle skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid), det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der kan gå op til et til to år, før arrene har fået deres endelige udseende.

Når du bliver opereret vil der ske en påvirkning af følesansen. Mange vil derfor opleve følelsesløshed i et område af huden og brystvorteområdet efter operationen. I de forløbne måneder efter operationen, kan der forekomme føleforstyrrelser, såsom stikken og prikken i arrene. Dette vil med tiden forsvinde, i takt med at følesansen gendannes. Der kan dog være mindre områder med permanent tab af følesans.

Kontrol for brystkræft kan fortsat foretages, men der kan være en lille risiko for, at små områder med fedtvæv omdannes til arvæv i brystet og dermed vil kunne ligne en knude i brystet. Mammografi kan udføres og vil i de fleste tilfælde kunne udelukke, at det drejer sig om noget ondartet. Er der tvivl, bør en sådan knude naturligvis undersøges med biopsi. Der har været en del usikkerhed om, hvorvidt denne brystforstørrelse teknik kan give usikre resultater ved mammografi, men der er i dag enighed om, at man kan skelne de forandringer, der kan ses ved brystkræft fra de forandringer, der kan ses efter fedtindsprøjtning.

De fedtsugede områder vil som regel blive let uregelmæssige i huden, som det normalt ses ved enhver fedtsugning. Der vil altid være en vis usikkerhed om, hvor meget af det indsprøjtede fedt der overlever og dermed, hvor meget brystet bliver forstørret ved operationen, men man skal regne med at en del af det indsprøjtede fedt vil forsvinde.

Hvilke risici er forbundet med operationen?

Hos omkring 1% af vores patienter, vil der være blødning i timerne efter operationen. Dette vil medføre en ny operation, oftest i fuld bedøvelse. Det kan være en af årsagerne til, at forlænge den tid du er indlagt, med en ekstra dag.
En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotika behandling og kan betyde fjernelse af et implantat. I tilfælde af infektion kan der først lægges et nyt implantat ind, ved en senere operation, og tidligst efter 2-3 måneder. Du bør selv holde øje med om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse, med tiltagende smerter og feber.
Dine syninger består af dybe og selvopløselige tråde, som kan udstødes ved arret. Når dette sker kan det i nogle tilfælde ligne en infektion, men dette vil ikke kræve antibiotika. Er du i tvivl, kan du altid kontakte klinikken.

Hvad sker der lige efter operationen?

Efter operationen bliver du transporteret til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue. Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Allerede under indlæggelsen vil du komme op og gå, da det vil begrænse risikoen for blodpropper i benene. Morgenen efter vil du blive udskrevet. Du vil få smertestillende medicin med hjem, sammen med en anvisning for hvordan tabletterne skal tages. Hvis man er opereret i dagtiden, vil man oftest kunne gå hjem om aftenen, hvor du skal afhentes af en pårørende. Hvis du overnatter, bliver du udskrevet ved 10-tiden om formiddagen.

02.05.2022 Version 2.0