Returpolitik

Vi garanterer høj kvalitet!

Vi er stolte af kvaliteten af vores produkter og vores service.

Hvis du ikke er tilfreds med produktet eller levering, dvs. du har modtaget et defekt produkt eller en vare der ikke stemmer overens med den du bestilte, kan du returnere produktet uden beregning inden for to uge efter levering.

Kontakt venligst vores kundeservice før returnering af varen. Her skal du oplyse dit ordrenummer og angive defekt. Ved modtagelse af dit returnerede produkt vil vi straks sende dig et nyt produkt til at erstatte det defekte eller forkerte produkt. I tilfælde af en defekt eller i tilfælde af du skulle have modtaget en forkert vare, betaler vi omkostningerne ved returvarer. Vi overfører pengene tilbage til din bankkonto.

Garanti for pengene retur

Hvis du ikke er helt tilfreds med dit køb, eller du ved et uheld har bestilt det forkerte produkt, så er det ikke et problem!

Du kan returnere varen inden for 30 dage efter levering. Det er vigtigt, at produktet er komplet, ubeskadiget og ubrugt. Hvis du ønsker at bytte en vare eller ønsker pengene retur, skal du kontakte vores kundeservice før du returnere varen. Angiv varenummer og ordrenummer når du kontakter vores kundeservice. Vi vil så give dig yderligere instruktioner om, hvordan produktet skal returneres. Efter at have modtaget dit returnerede produkt vil vi give dig fuld refusion, herunder leveringsomkostninger og eksklusive porto omkostninger til at returnere varen. Produktet skal returneres i original emballage og kontrolleres ved modtagelse.

Warberg Klinikkens Shop tilfredshedsgaranti

1. Anvendelsesområde

Dette er en garanti, der garanterer brugeren tilfredsstillende effekt, ved korrekt brug af Aphro Celinas Vækstserum og gælder for Aphro Celinas Produkter, der er købt gennem hjemmesiden www.shop.warbergklinikken.dk, som forvaltes af Medeiros Medical, Store Kongensgade 21b, 5.tv. Garantien dækker således ikke ved køb Aphro Celinas produkter, via andre forhandlere, end www.shop.warbergklinikken.dk. Afvigelser fra garantiens betingelser kan ikke påregnes. Der kan i helt særlige tilfælde kan der dispenseres for enkelte af nedenstående betingelser og da kun med skriftlig accept fra Medeiros Medical, der med eneret, forhandler Aphro Celinas produkter i Skandinavien.

2. Hvad garanterer Aphro Celina Scandinavia for?

Der gives garanti for tilfredsstillende resultat efter kunden har fuldført hele behandlingen og har påfør det pågældende vækstserum korrekt. Aphro Celina garanterer kun for behandlinger, gennemført i godkendte behandlingsområder. Såfremt kunden ikke er tilfreds med effekten af vores serum og kunden, nedenstående betingelser, kan dokumenterer korrekt brug af serum, tilbagebetales det fulde beløb, dog fratrukket administrationsomkostninger på 20% af købsprisen inklusive moms og fragt.

3. Behandlingsområder (på kroppen):

Aphro Celinas sera er testet og har dokumenteret virkning på øjenvipper, øjenbryn, skæg og hovedhår. Der garanteres for tilfredsstillende effekt ved behandling af de områder, der defineres efter almindelige anatomiske retningslinjer.

4. Hvad er behandlingsperioderne?

Idet hår på kroppen har forskellige væksthastigheder, kræver de forskellige områder på kroppen, forskellige behandlingsvarighed. De gældende behandlingsperioder ses her: Vipper: 8 uger, Bryn: 10 uger, Skæg: 12 uger, Hovedhår (mænd): 6 mdr, Hovedhår (kvinder): 3-6 mdr, efter en konkret vurdering af Aphro Celinas Scandinavias læge. Der skal behandles 1 gang dagligt i de angivne behandlingsperioder.

5. Betingelser for udløsning af garantien:

Aphro Celinas vækst-sera, indeholder en prostaglandinanalog, der påvirker hårenes væksthastighed, længde, tykkelse og antal. Dette sker ved en daglig påvirkning, gennem den instituerede behandling som kunden foretager.

I det der er tale om biologisk påvirkning og der er brugerens egen krop der skal generere den øgede vækst, er vi nødt til at stille krav til det biologiske udgangspunkt for behandlingen, stille krav til varigheden af behandlingen og til at behandlingen udføres korrekt og på daglig basis som anvist. såfremt kunden ikke lever op til disse, kan der IKKE forventes tilfredsstillende resultat og garantien ikke udløses.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at garantien kan udløses. Brugeren skal være sund og rask, uden systemiske sygdomme der på nogen måde, kan tænkes at påvirke hårvækst. Det er derfor oplagt at brugeren heller ikke tidligere må have haft alvorlige systemiske sygdomme.

Garantien kan ikke udløses hvis brugeren på et tidspunkt har været i behandling med kemoterapeutika (herunder også methotrexat, der bruges til andet end kemoterapi. Brugeren må heller ikke være eller have været i immunosuppressiv (medicin der undertrykker immunforsvaret) behandling.

Brugeren må ikke tidligere eller nuværende, have sygdomme i huden eller hår, der på nogen måde kan tænkes at påvirke hud og hår, fx Psoriasis. Det er Aphro Celinas læge der til hver en tid vurderer om brugerens sundhedsstatus på baggrund af den forlangte dokumentation og helt suverænt kan træffe afgørelse om en sygdom eller dennes behandling, vil påvirke behandlingen i negativ retning og at garantien dermed IKKE kan udløses.

Dokumentation for præ/per-terapeutisk sundhed: Såfremt en bruger ønsker at benytte vores tilfredshedsgaranti, skal brugeren på forlangende, fremsende den ønskede dokumentation, herunder ovenfor nævnte sundhedsoplysninger. Dette kan f.eks. være en sundhedsattest fra egen læge, eller behandlende læge.

Da det er brugeren der skal levere den krævede dokumentation, vil Medeiros Medical IKKE yde ikke støtte til indhentning af den krævede dokumentation. Heller ikke økonomisk. Dokumentation for korrekt udført behandling: For at kunne foretage en retvisende vurdering af den udførte behandling, må Medeiros Medical sikre sig at behandlingen er udført korrekt. I det brugeren selv påføre produktet må vi sikre os den bedst mulige dokumentation.

Vi har efter grundige overvejelser, besluttet at denne dokumentation må opfylde Følgende kriterier: Behandlingen SKAL påbegyndes indenfor 14 dage efter køb. Behandlingen skal følges som foreskrevet på vores hjemmeside og i de angivne forventede fulde behandlingsperioder. Der må maksimalt afviges 10 % fra behandlingsperioden og maksimalt 2 dage efter hinanden. Det skal fotodokumenteres at der behandles dagligt og der skal således tages et billede dagligt, med angivelse af dato (som de fleste smartphones har som standard). Billedet må vise det åbnede produkt (det af vores sera, som garantien ønskes udløst for), i nær relation til det behandlede område. Det er Medeiros Medical læge, der afgør, om et eller flere billeder er brugbare eller må forkastes som relevant dokumentation.

Man er altid velkommen til at sende et prøve billede i løbet af de første 14 dage, så man er helt sikker på at leve op til dokumentationskravene.

OBS! Såfremt det første billeder er taget senere end 14 dage efter køb af produktet, frafalder brugerens mulighed for at benytte sig af vores garanti.

6. Tavshedserklæring:

Medeiros Medical påtager sig, som standard, tavshedspligt om de forhold, somMedeiros Medical bliver bekendt med under granskning af brugeren sundheds og sygdomsoplysninger. Disse informationer bliver kun set af en læge, for hvem tavshedspligten er ufravigelig og gælder på almen lægelige vilkår.

7. Persondata og kundedata:

Medeiros Medical indestår for at behandle samt opbevare persondata efter den til enhver tid gældende lovgivning på området.

8. Allergiske reaktioner, røde øjne og misfarvede øjenlåg er IKKE dækket af garantien.

Allergiske reaktioner skyldes overordnet et overreagerende immunforsvar hos personen og ikke produktet. Denne garanti dækker IKKE ved allergisk reaktion. Garantien dækker heller ikke ved misfarvning af øjenlåg, som følge af behandlingen, idet dette er en kendt bivirkning ved længere tids behandling eller ved påførsel af for meget produkt. Røde øjne er også en kendt bivirkning og skyldes stort set altid at der bruges for meget serum på øjenlåget. Dette dækkes ikke af garantien.

9. Hvem vurderer dokumentationen:

Aphro Celina Scandinavias læge har til enhver tid det suveræne ansvar for vurderingen af den indsendte dokumentation og kan egenhændigt træffe afgørelse om udløsning af garantien. Hvis kunden er uenig, kan der for kundens regning, indhentes second opinion som Medeiros Medicals læge kan bruge som vejledning, men somMedeiros Medicals læge, IKKE er forpligtet til at følge.

10. Tvister:

Såfremt en bruger, ønsker at gøre brug af garantien, indsendes den krævede dokumentation, hvorefter vores læge vil foretage en vurdering. Alle tvister vedrørende disse forretningsforhold afgøres efter dansk ret.

Disclaimer
Ved kosmetiske behandlinger og skønhedsoperationer, tages der forbehold for, at resultater kan variere i forhold til den behandledes udgangspunkt. Enhver klient vil have et unikt udgangspunkt, hvilket betyder at resultatet efter en behandling altid vil variere i forhold til dette. Vi garanterer professionel behandling af uddannet personale, men kan ikke garantere at slutresultatet er sammenligneligt med andre personers resultater af samme behandling. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes udgangspunkt og vil altid skabe de bedst mulige resultater ud fra dette.

Øvre ansigt

5
Rynker i panden
5
Behandling af øreflipper
5
Udhulede tindinger
5
Rynker i bryn
5
Kragetæer
5
Øjenbrynsløft

Nedre ansigt

5
Fyldige læber
5
Rygerynker ved læber
5
Læbekant
5
Løft af mundvigene
5
Flydende facelift
5
Kæbelinje
5
Marionetlinjer
5
Hageforstørrelse
5
Kæbereduktion

Mellem ansigt

5
Korrektion af næse
5
Rynker på næsen
5
Gummy smile
5
Poser/ render under øjnene
5
Kinder og kindben
5
Nasolabial
Krop og andre behandlinger
5
Bh-deller
5
Bananaroles
5
Håndrygge
5
Håndsved
5
Nakkesved
5
Tænderskæren
5
Svedtendens i armhulen
5
Neurotox og filler
5
Infuzion system
Infuzion System
Fyldige læber
Rynker i panden
Brystoperationer
5
Brystoperation
5

Brystforstørrelse (BFO)

5
Brystreduktion
5
Fjernelse af brystimplantater
5
Brystløft
5
Mandlig brystudvikling
Fedtsugning
5
Fedtsugning
5
Hudreduktion
5
Fedttransplantation
5

Brazilian buttlift 

5

Belt lipectomi

Ansigtskirurgi
5
Ansigtskirurgi
5
Ansigtsløftning
5
Trådløft
5
Øjenlågsoperation
5
Brynløft
5
Ørekorrektion
Mindre indgreb
5
Arkorrektion
5
Fjernelse af modermærke
5
Fjernelse af tatoveringer
5
Fjernelse af svedkirtler
Maveskindsoperation
Mommy Makeover

Spar 40% på alle kosmetiske skønhedsbehandlinger

Bliv medlem af Warberg Loyalty og få 40% rabat på alle injektionsbehandlinger, så ofte* og så længe DU ønsker.

Som medlem får du også op til 40% på udvalgte produkter i vores webhsop. 

You have Successfully Subscribed!